Danh sách

Acefalgan 250

0
Acefalgan 250 - SĐK VD-25673-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acefalgan 250 Cốm sủi bọt - Mỗi 1,5 g chứa Paracetamol 250mg