Danh sách

Tovalgan Ef 80

0
Tovalgan Ef 80 - SĐK VD-29199-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tovalgan Ef 80 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1,5 g chứa Paracetamol 80 mg