Danh sách

Agimsamin F

0
Agimsamin F - SĐK VD-33371-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Agimsamin F Viên nén bao phim - Glucosamin sulphat (dưới dạng Glucosamin sulphat kali clorid 663,5 mg) 500 mg; Natri chondroitin sulfat 400 mg