Danh sách

Glucosamin sulfat 500

0
Glucosamin sulfat 500 - SĐK VD-30567-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Glucosamin sulfat 500 Viên nang cứng - Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat kali clorid tương đương Glucose base 392,5 mg) 500 mg