Danh sách

Coje

0
Coje - SĐK VD-20847-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coje Siro - Paracetamol 1500 mg/75 ml; Phenylephrin HCl 37,5 mg/75 ml; Clorpheniramin maleat 4,95 mg/75 ml