Danh sách

Tatanol Ultra

0
Tatanol Ultra - SĐK VD-19595-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tatanol Ultra Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5 mg; Acetaminophen 325 mg

Manophen

0
Manophen - SĐK VN-18833-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Manophen Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5 mg; Acetaminophen 325 mg

Gemico

0
Gemico - SĐK VN-18655-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gemico Viên nén bao phim - Tramadol hydrochlorid 37,5 mg; Acetaminophen 325 mg