Danh sách

Yuraf tab.

0
Yuraf tab. - SĐK VN-21441-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Yuraf tab. Viên nén bao phim - Tramadol HCl37,5 mg; Acetaminophen 325mg

Metalosa

0
Metalosa - SĐK VN-16927-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Metalosa Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Acetaminophen 325mg

Samtricet

0
Samtricet - SĐK VN-18450-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Samtricet Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Acetaminophen 325mg

Acetra

0
Acetra - SĐK VN-20093-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acetra Viên nén bao phim - Tramadol hydrochlorid 37,5 mg; Acetaminophen 325mg