Danh sách

Anaropin

0
Anaropin - SĐK VN2-105-13 - Thuốc gây tê - mê. Anaropin Dung dịch tiêm - Ropivacain HCl (dưới dạng Ropivacain HCl monohydrat) 7,5 mg/ml