Danh sách

Trap

0
Trap - SĐK VN-16599-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trap Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Paracetamol 325 mg

Katrapa

0
Katrapa - SĐK VN-16710-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Katrapa Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Paracetamol 325 mg
Thuốc Trapadol - SĐK VD-19510-13

Trapadol

0
Trapadol - SĐK VD-19510-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trapadol Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5 mg; Paracetamol 325 mg
Thuốc Gramadol Capsules - SĐK VN-16775-13

Gramadol Capsules

0
Gramadol Capsules - SĐK VN-16775-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gramadol Capsules Viên nang cứng - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Paracetamol 325 mg