Danh sách

Au-DHT

0
Au-DHT - SĐK VD-21844-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Au-DHT Dung dịch uống - Paracetamol 150 mg/7,5 ml; Clorpheniramin maleat 1 mg/7,5 ml