Danh sách

Nước muối Natri clorid 0,9%

0
Nước muối Natri clorid 0,9% - SĐK VD-32339-19 - Thuốc khác. Nước muối Natri clorid 0,9% Dung dịch dùng ngoài - 500 ml dung dịch chứa Natri clorid 4.500mg