Danh sách

Cefaclor 125 mg

0
Cefaclor 125 mg - SĐK VD-24664-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cefaclor 125 mg Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Cefaclor 125 mg