Danh sách

Kefcin 125

0
Kefcin 125 - SĐK VD-24613-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kefcin 125 Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 125 mg