Danh sách

Imenor 250 mg

0
Imenor 250 mg - SĐK VD-26157-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Imenor 250 mg Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250 mg
Thuốc Aticef 250 - SĐK VD-24592-16

Aticef 250

0
Aticef 250 - SĐK VD-24592-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aticef 250 Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa cefadroxil (dưới dạng cefadroxil monohydrat) 250 mg