Danh sách

Phabacefen

0
Phabacefen - SĐK VD-30536-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Phabacefen Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Ibuprofen 100 mg