Danh sách

Ibuhadi

0
Ibuhadi - SĐK VD-31533-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ibuhadi Thuốc cốm - Mỗi gói 1,5g chứa Ibuprofen 200mg

Bufecol 200 Effe Sachets

0
Bufecol 200 Effe Sachets - SĐK VD-32563-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bufecol 200 Effe Sachets Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 3,5g chứa Ibuprofen 200mg