Danh sách

Mebiace

0
Mebiace - SĐK VD-27478-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mebiace Cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150 mg; Clorpheniramin maleat 1 mg

Pivicol 150

0
Pivicol 150 - SĐK VD-29920-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pivicol 150 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150 mg; Clorpheniramin maleat 1 mg