Danh sách

Efvercent 150

0
Efvercent 150 - SĐK VD-26538-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efvercent 150 Cốm sủi pha dung dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150 mg

To vagal Ef 150

0
To vagal Ef 150 - SĐK VD-29887-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. To vagal Ef 150 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150 mg