Danh sách

Thuốc Paracold 150 Flu - SĐK VD-26380-17

Paracold 150 Flu

0
Paracold 150 Flu - SĐK VD-26380-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracold 150 Flu Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 150mg; Chlorpheniramin maleat 1mg