Danh sách

Paracold 250 Flu

0
Paracold 250 Flu - SĐK VD-29969-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracold 250 Flu Thuốc bột sủi bọt uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 250mg; Clorpheniramin maleat 1mg