Danh sách

Paven Flu

0
Paven Flu - SĐK VD-24621-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paven Flu Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 325 mg; Clorpheniramin maleat 2 mg
Thuốc Pamin - SĐK VD-24016-15

Pamin

0
Pamin - SĐK VD-24016-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pamin Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 325 mg; Clorpheniramin maleat 2 mg