Danh sách

Thuốc Hapacol 325 Flu - SĐK VD-27565-17

Hapacol 325 Flu

0
Hapacol 325 Flu - SĐK VD-27565-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hapacol 325 Flu Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 325 mg; Clorpheniramin maleat 2mg