Danh sách

Thebymon

0
Thebymon - SĐK VD-24399-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Thebymon Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 80 mg

Efvercent 80

0
Efvercent 80 - SĐK VD-26539-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Efvercent 80 Cốm sủi pha dung dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 80 mg