Danh sách

Dolcetin 80

0
Dolcetin 80 - SĐK VD-27967-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolcetin 80 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5g chứa Paracetamol 80mg