Danh sách

Oresol

0
Oresol - SĐK VD-29957-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol Thuốc bột - Mỗi gói 27,9g chứa Glucose khan (dưới dạng Glucose monohydrat) 20g; Natri clorid 3,5g; Tri natricitrat khan (dưới dạng Tri natricitrat dihydrat) 2,545g; Kali clorid 1,5g
Thuốc Virupos - SĐK VN-18285-14

Virupos

0
Virupos - SĐK VN-18285-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Virupos Thuốc mỡ tra mắt - Acyclorvir 135mg/4,5g

Soares

0
Soares - SĐK VD-29725-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Soares Hỗn dịch uống - Mỗi gói 15g chứa Almagat 1,5g
Thuốc Acepron 80 - SĐK VD-22122-15

Acepron 80

0
Acepron 80 - SĐK VD-22122-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acepron 80 Thuốc bột uống - Paracetamol 80 mg/1,5g
Thuốc Effebaby 80 - SĐK VD-22302-15

Effebaby 80

0
Effebaby 80 - SĐK VD-22302-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Effebaby 80 Thuốc bột sủi bọt - Paracetamol 80 mg/1,5g
Thuốc Effebaby 150 - SĐK VD-22300-15

Effebaby 150

0
Effebaby 150 - SĐK VD-22300-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Effebaby 150 Thuốc bột sủi bọt - Paracetamol 150 mg/1,5g
Thuốc Effebaby 250 - SĐK VD-22301-15

Effebaby 250

0
Effebaby 250 - SĐK VD-22301-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Effebaby 250 Thuốc bột sủi bọt - Paracetamol 250 mg/1,5g