Danh sách

Thuốc tiêm Fentanyl citrate

0
Thuốc tiêm Fentanyl citrate - SĐK VN-18482-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Thuốc tiêm Fentanyl citrate Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm ngoài màng cứng - Kentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 0,5mg/10ml

Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica

0
Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica - SĐK VN-18442-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm truyền tĩnh mạch - Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 0,5mg/10ml