Danh sách

ZT-Amox

0
ZT-Amox - SĐK VN-19585-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. ZT-Amox Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 200mg/5ml; Acid clavulanic (dưới dạng clavulanat kali syloid AL-1 (11) 28,5mg/5ml

Rizsyl

0
Rizsyl - SĐK VN-17899-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Rizsyl Si rô - Diphenhydramin hydrochlorid 13,5mg/5ml; Ammonium chlorid 131,5mg/5ml
Thuốc Benaxepa Expectorant - SĐK VN-17619-13

Benaxepa Expectorant

0
Benaxepa Expectorant - SĐK VN-17619-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Benaxepa Expectorant Si rô - Diphenhydramin hydrochlorid 14mg/5ml; Amoni chlorid 135mg/5ml; Natri citrat 57,5mg/5ml
Thuốc Destacure - SĐK VN-16773-13

Destacure

0
Destacure - SĐK VN-16773-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Destacure Si rô - Desloratadine 2,5mg/5ml
Thuốc Rinofil syrup 2

Rinofil syrup 2,5mg/5ml

0
Rinofil syrup 2,5mg/5ml - SĐK VN-18922-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Rinofil syrup 2,5mg/5ml Siro uống - Desloratadin 2,5mg/5ml
Thuốc Ictit - SĐK VN-16202-13

Ictit

0
Ictit - SĐK VN-16202-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Ictit Si rô - Desloratadine 2,5mg/5ml
Thuốc Sedno Syrup - SĐK VN-22363-19

Sedno Syrup

0
Sedno Syrup - SĐK VN-22363-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Sedno Syrup Siro uống - Desloratadin2,5mg/5ml

Oxynorm 5mg/5ml oral solution

0
Oxynorm 5mg/5ml oral solution - SĐK VN2-538-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Oxynorm 5mg/5ml oral solution Dung dịch uống - Oxycodon (dưới dạng Oxycodon HCl) 4,5mg/5ml

Calci glubionat Kabi

0
Calci glubionat Kabi - SĐK VD-29312-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Calci glubionat Kabi Dung dịch tiêm - Calci glubionat (tương đương 45mg hoặc 1,12 mmol Calci) 687,5mg/5ml