Danh sách

Balarat tab.

0
Balarat tab. - SĐK VN-17929-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Balarat tab. Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5mg; Acetaminophen 325mg

Mibrain Tab.

0
Mibrain Tab. - SĐK VN-20057-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mibrain Tab. Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5mg; Acetaminophen 325mg

Newcilotal Tablet

0
Newcilotal Tablet - SĐK VN-19996-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Newcilotal Tablet Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5mg; Acetaminophen 325mg