Danh sách

Synmacet film coated tablet

0
Synmacet film coated tablet - SĐK VN-19207-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Synmacet film coated tablet Viên nén bao phim - Tramadol hydrochlorid 37,5mg; Paracetamol 325,0 mg