Danh sách

Vidalgesic cap.

0
Vidalgesic cap. - SĐK VD-20859-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vidalgesic cap. Viên nang cứng - Tramadol HCl 37,5mg; Paracetamol 325mg

Vidalgesic tab.

0
Vidalgesic tab. - SĐK VD-20860-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vidalgesic tab. Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5mg; Paracetamol 325mg

Zandol

0
Zandol - SĐK VD-21032-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zandol Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5mg; Paracetamol 325mg

Mazu

0
Mazu - SĐK VN-19407-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mazu Viên nén bao phim - Tramadol hydrochlorid 37,5mg; Paracetamol 325mg

Dolzero

0
Dolzero - SĐK VN-21097-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolzero Viên nén không bao - Tramadol HCl 37,5mg; Paracetamol 325mg
Thuốc Ultracet - SĐK VN-16803-13

Ultracet

0
Ultracet - SĐK VN-16803-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ultracet Viên nén - Tramadol hydrochloride 37,5mg; Paracetamol 325mg

Paar TM

0
Paar TM - SĐK VN-22429-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paar TM Viên nén bao phim - Mỗi viên chứa Tramadolhydroclorid 37,5mg; Paracetamol 325mg
Thuốc Paratramol - SĐK VN-18044-14

Paratramol

0
Paratramol - SĐK VN-18044-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paratramol Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5mg; Paracetamol 325mg
Thuốc Poltrapa - SĐK VN-19318-15

Poltrapa

0
Poltrapa - SĐK VN-19318-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Poltrapa Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5mg; Paracetamol 325mg