Danh sách

Promethazin

0
Promethazin - SĐK VD-25127-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Promethazin Thuốc cốm - Mỗi gói 1,6 g chứa Promethazin lydroclorid 5 mg