Danh sách

Naglucosa

0
Naglucosa - SĐK VD-23643-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Naglucosa Viên nang cứng - Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat Natri clorid) 500 mg tương ứng Glucosamin 392,6 mg

Goutcolcin

0
Goutcolcin - SĐK VD-28830-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Goutcolcin Viên nang cứng - Colchicin 0,6 mg