Danh sách

Alusi

0
Alusi - SĐK VD-32567-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Alusi Thuốc bột uống - Mỗi 2,5g bột chứa Magnesi trisilicat 1,25g; Nhôm hydroxyd khô 0,625g