Danh sách

Thuốc Smecgim - SĐK VD-25616-16

Smecgim

0
Smecgim - SĐK VD-25616-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Smecgim Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 3,67g chứa Dioctahedral smectite 3000 mg