Danh sách

Fahado 150

0
Fahado 150 - SĐK VD-29751-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fahado 150 Thuốc bột sủi bọt để uống - Mỗi gói 0,6g chứa Paracetamol 150 mg
Thuốc Panalgan effer 150 - SĐK VD-31082-18

Panalgan effer 150

0
Panalgan effer 150 - SĐK VD-31082-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Panalgan effer 150 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 0,6g chứa Paracetamol 150 mg