Danh sách

Para-OPC 325mg

0
Para-OPC 325mg - SĐK VD-31143-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para-OPC 325mg Thuốc bột sủi bọt - Mỗi gói 1,6g chứa Paracetamol 325mg