Danh sách

Paracetamol SaVi 80

0
Paracetamol SaVi 80 - SĐK VD-29113-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol SaVi 80 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 0,6g chứa Paracetamol 80mg