Danh sách

Vasomin 500

0
Vasomin 500 - SĐK VD-25341-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vasomin 500 Viên nén bao phim - Glucosamin hydroclorid (tương đương glucosamin 415,6mg) 500mg

Glucosamin sulfat 500mg

0
Glucosamin sulfat 500mg - SĐK VD-24856-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Glucosamin sulfat 500mg Viên nang cứng - Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat NaCl tương đương Glucosamin base 392,6mg) 500mg

Bidisamin 500

0
Bidisamin 500 - SĐK VD-28226-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bidisamin 500 Viên nang cứng (cam - trắng) - Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat 2 KCl tương đương Glucosamin base 392,6mg) 500mg

Vorifend Forte

0
Vorifend Forte - SĐK VD-27535-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vorifend Forte Viên nén bao phim - Glucosamin sulfat (tương đương glucosamin 392,6mg) 500mg