Danh sách

Vasomin 500

0
Vasomin 500 - SĐK VD-21417-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vasomin 500 Viên nang cứng - Glucosamin (dưới dạng glucosamin hydroclorid) 415,6mg

Volderfen emulgel

0
Volderfen emulgel - SĐK VD-29092-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Volderfen emulgel Thuốc kem bôi da - Mỗi gam chứa Diclofenac diethylamine (tương đương với Natri diclofenac 10mg) 11,6mg