Danh sách

Thuốc Sathom - SĐK VD-22622-15

Sathom

0
Sathom - SĐK VD-22622-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Sathom Gel thụt trực tràng - Mỗi 10 g chứa Sorbitol 5g; Natri citrat 0,72g