Danh sách

Calvit 0,6g

0
Calvit 0,6g - SĐK VD-30129-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Calvit 0,6g Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,75g chứa Calci (dưới dạng Tricalci phosphat 1650 mg) 600 mg