Danh sách

Chalme

0
Chalme - SĐK VD-24516-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Chalme Hỗn dịch uống - Mỗi gói 15g chứa Nhôm hydroxyd gel khô 611,76mg; Magnesi hydroxyd 800,4mg