Danh sách

Bone-Glu

0
Bone-Glu - SĐK VD-26142-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bone-Glu Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,7g chứa Glucosamin sulfat (dưới dạng glucosamin sulfat natri clorid) 1500 mg