Danh sách

Dung dịch A.S.A

0
Dung dịch A.S.A - SĐK VS-4966-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dung dịch A.S.A Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 17 ml chứa Natri salicylat 1,496g; Aspirin 1,7g

Dung dịch A.S.A

0
Dung dịch A.S.A - SĐK VS-4966-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dung dịch A.S.A Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 17 ml chứa Natri salicylat 1,496g; Aspirin 1,7g