Danh sách

Thuốc New Baby Flu - SĐK

New Baby Flu

0
New Baby Flu - SĐK - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. New Baby Flu Dung dịch nhỏ giọt - Mỗi 0,8 ml chứa Acetaminophen 80 mg; Phenylephrin HCl 2,4 mg