Danh sách

Zentason

0
Zentason - SĐK VD-30326-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zentason Hỗn dịch khí dung - Mỗi lọ 16,8 ml hỗn dịch chứa Mometason furoat 7 mg