Danh sách

Combiwave SF 125

0
Combiwave SF 125 - SĐK VN-18897-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Combiwave SF 125 Thuốc hít định liều - Salmeterol xinafoate 5,808mg; Fluticason propionat 20mg; (tương đương 120 liều hít x 25mcg salmeterol +125mcg fluticason propionat);