Danh sách

Combiwave SF 50

0
Combiwave SF 50 - SĐK VN-18899-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Combiwave SF 50 Thuốc hít định liều dạng khí dung - Salmeterol xinafoate 5,808mg; Fluticasone propionate 8mg; (tương đương 120 liều hít x 25mcg salmeterol +50mg fluticason propionat)