Danh sách

Hamigel

0
Hamigel - SĐK VD-23993-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Hamigel Hỗn dịch uống - Mỗi 10 ml chứa Nhôm oxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel hỗn dịch 20% 3058,83 mg) 400 mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng Magnesi hydroxyd hỗn dịch 30% 2668 mg) 800,4 mg