Danh sách

Lidonalin

0
Lidonalin - SĐK VD-21404-14 - Thuốc gây tê - mê. Lidonalin Dung dịch tiêm - Lidocain HCl 36mg/1,8ml

Octocaine 100

0
Octocaine 100 - SĐK VN-17694-14 - Thuốc gây tê - mê. Octocaine 100 Dung dịch tiêm gây tê nha khoa - Lidocain hydroclorid 36mg/1,8ml; Epinephrin (dưới dạng Epinephrin bitartrat) 0,018mg/1,8ml